D&B Fishing Multi Dots/Eyes Basic Spinner Blades

Multi Dots/Eyes Basic Spinner Blades

Size 4 Colorado Multi Dot/Eye Blades

Size 5 Indiana Multi Dot/Eye Blades

Size 6 Indiana Multi Dot/Eye Blades

Size 0 Colorado Multi Dot/Eye Blades

Size 3 Colorado Multi Dot/Eye Blades

Size 3 Indiana Multi Dot/Eye Blades

Size 4 Indiana Multi Dot/Eye Blades